skip to Main Content

Kodeks Etyczny Coacha Izby Coachingu

Kodeks został przyjęty przez Walne Zebranie członków Izby i opublikowany w październiku 2010 roku.

  1. Zawsze pamiętaj o tym, co jest Celem twojej pracy z Klientem, trzymaj się granic tego, na co się z nim umówiłeś.
  2. Twoim sukcesem jest sukces Klienta. Trzymaj się w cieniu.
  3. Nigdy nie obiecuj Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.
  4. Zachowaj respekt dla autonomii Klienta i własnej.
  5. Bądź rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Twoje opinie

i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.

  1. Bądź dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.
  2. Podejmuj się tylko takich zadań, do których czujesz się przygotowany.
  3. Pamiętaj o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich Umiejętności.
  1. 9. Bądź przyzwoity, działaj na rynku uczciwie, nie podważaj kompetencji innych Coachów.
  2. 10. W sprawach materialnych zachowaj przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym co dajesz i tym, co bierzesz.

Kodeks Etyczny Coacha w pełnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Izby Coachingu:

www.ic.org.pl

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top