skip to Main Content

Izba Coachingu

Izba Coachingu jest niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana we wrześniu w Krajowym Rejestrze Sądowym została powołana do życia przez ponad 100 firm, które postawiły sobie za cel profesjonalizację coachingu i wspólne działania na rzecz rejestracji zawodu coacha.  Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów. Izba Coachingu jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą  grupującą coachów pracujących samodzielnie i firmy świadczące usługi coachingowe .

Izba Coachingu promuje ideę coachingu, wyznacza Standardy zawodowe oraz dąży do ustanowienia zawodu coacha.  Ma także na celu upowszechnianie wiedzy o coachingu, doskonalenie zawodowe i budowanie więzi w środowisku coachów.

W Izbie opracowany został Kodeks Etyczny Coacha, promujący dobre praktyki pracy, oraz system akredytacji, który ma za zadanie profesjonalizację usług świadczonych przez coachów.

Strona internetowa Izby Coachingu: https://www.izbacoachingu.com/

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top