skip to Main Content

GROW – model

Jeden z pierwszych modeli pracy w Coachingu. Niezwykle prosty i tak samo skuteczny, szczególnie, kiedy coachem jest menadżer, potrzebujący użytecznego schematu Struktury sesji.  Metoda opisuje strukturę spotkania, czyli porządek zadawania pytań.

Goal –  formułowanie celu

Reality – badanie rzeczywistości, czyli Stanu obecnego. Jak jest teraz.

Options – sprawdzanie dostępnych opcji w aktualnej sytuacji klienta. Polega to na generowaniu jak Największej ilości pomysłów pomijając  cenzurę racjonalnego umysłu.

Will – opis planowanych działań. Co i kiedy planuje zrobić klient. Dodatkowo warto ułożyć jakiś plan działania.

Najczęstszym sposobem wykorzystania modelu GROW jest zadawanie pytań odnoszących się do każdego z kroków.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top