skip to Main Content

Franklina Benjamina Metoda

Jest to prosty sposób na pracę ze strategią podejmowania decyzji. Autorstwo narzędzia przypisywane jest oczywiście B. Franklinowi.  Istotą zastosowania techniki jest sprecyzowanie dwóch, albo więcej opcji między którymi waha się Coachee. Później wpisuje je do tabeli i uzupełnia o argumenty przemawiające za opcją A, B lub C. Ważne jest, aby klient miał odpowiednią ilość czasu na pracę z tabelą. Jest to najczęściej od kilku do kilkunastu dni. Może to być także, element Zadania rozwojowego, wtedy ilość czasu będzie najczęściej wystarczająca. Jest to o tyle ważne, że przy podejmowaniu kluczowych decyzji, wiele osób potrzebuje zgromadzić odpowiednią ilość argumentów (wszystkie możliwe), które najczęściej pojawiają się w świadomości dopiero po pewnym czasie analizowania sytuacji, a nie nagle w czasie sesji.

W kolejnym kroku, klient nadaje Wartości kolejnym, wypisanym wcześniej punktom w najbardziej użyteczniej  dla siebie  skali (np. 0-10) odpowiadającej ważności konkretnego argumentu. Kiedy temat już się wyczerpie i można uznać, że wszystkie argumenty zostały wpisane i ocenione klient może pod Umować każdą z kolumn i sprawdzić, jak teraz widzi wcześniejszą niepewność co do decyzji.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top