skip to Main Content

Feedforward

Możemy wyróżnić dwa znaczenia terminu feedforward. Pierwszy związany jest z zarządzaniem, a drugi bezpośrednio z Coachingiem. Autorstwo tego narzędzia przypisuje się prof. Marshallowi Goldsmithowi, szczególnie w jego pierwszym znaczeniu.

Ogólne założenie leżące u podstaw pracy z feedforward jest dość oczywiste, nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy wpłynąć na Przyszłość. Zdarza się, że analiza błędów z przeszłości nie zawsze prowadzi do zmiany strategii działań w przyszłości. Oczywiście, może prowadzić, choć nie jest to zależność występująca automatycznie.

W pracy menadżera feedforward jest uzupełnieniem, a często także konstruktywną alternatywą dla Feedbacku. Polega na precyzyjnym określeniu oczekiwań dotyczących przyszłości, zamiast koncentrowaniu się na przeszłości. Zasadniczo odnosimy się wyłącznie do przyszłości jasno określając oczekiwania co do Zachowania podwładnego. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacji, kiedy przełożony ma tendencje do wnikania w przyczyny pewnych zdarzeń, zewnętrzne okoliczności i sprawy na które podwładny nie miał wpływu. Mówiąc „Dlaczego znowu się spóźniłeś?” wywołujemy jedynie nieprzyjemne emocje i poczucie winy, które może absolutnie nie przełożyć się na zmianę Zachowania w przyszłości. Zamiast tego, o wiele skuteczniejszym narzędziem jest zastosowanie feedforward i powiedzenie: „Oczekuję że od jutra ułożysz sobie tak domowe poranne obowiązki, że będziesz przychodził punktualnie do pracy”. W tej sytuacji nie ma praktycznie żadnego znaczenia jakie są powody spóźnienia.

Wiele popularnych modeli udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) koncentruje się na przeszłości, ale równocześnie daje możliwość określenia oczekiwań co do przyszłości. W feedforward koncentrujemy się wyłącznie na przyszłości.

Drugie, coachingowe, znaczenie terminu feedforward jest bezpośrednio związane z planowaniem, lub tzw. informacją wyprzedzającą (w odróżnieniu od informacji zwrotnej)  dotyczącą działań, które mają ułatwić lub umożliwić realizację celu Coachee .

Głównym narzędziem umożliwiającym jego wprowadzenie są oczywiście pytania.

Przykłady użytecznych pytań:

Kiedy zakończysz pierwszy etap?

Od kiedy zaczniesz działać zgodnie z planem, który stworzyłeś?

Co wskazuje na to, że skończysz o czasie?

W jakiej kolejności wykonasz zaplanowane działania?

W pewnym sensie feedforward to kwintesencja coachingu, ponieważ koncentrujemy się na przyszłości i zaplanowaniu działań, za które możemy wziąć Odpowiedzialność, tak aby dokonać planowanej zmiany.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top