skip to Main Content

Feedback

Narzędzia służące udzielaniu informacji zwrotnej stosowane szeroko w zarządzaniu.

Podejście operacyjne w Coachingu opiera się głównie na zastosowaniu informacji zwrotnej. Dlatego umiejętność dawania feedbacku jest jedna z najważniejszych w takim rodzaju wspierania rozwoju. W coachingu holistycznym, feedbacku ma raczej marginalne zastosowanie ponieważ najczęściej nie widzimy klienta w działaniu (a istotą informacji zwrotnej jest odnoszenie się to zauważonych zachowań). Praca polega na umożliwieniu zmiany percepcji a co za tym idzie działań. Wyjątkiem są sytuacje kiedy odnosimy się do niespójności Zachowania i treści wypowiadanych przez klienta, spraw organizacyjnych a także, jeżeli zaistnieje taka sposobność do zachowań, które są tematem pracy samego klienta.

Istnieje wiele schematów udzielania informacji zwrotnej. Zapewne każdy  z nich ma pewną skuteczność. To co wydaje się kluczowe, to przedstawienie na początku intencji przekazywania informacji zwrotnej i zapytanie o zgodę.  W dalszej kolejności warto, jeśli zaistnieje taka potrzeba odnieść się do kontekstu danego Zachowania. Niezwykle istotne jest mówienie na temat zaobserwowanych zachowań a nie ich interpretacji (np. odwróciłeś cię bokiem do niego, zamiast jesteś niegrzeczny). Ważna rzecz, która odróżnia feedback w coachingu od menedżerskiego to brak sugestii (polecenia) zmiany zachowania, raczej zadawane jest pytanie otwarte, lub  też stosuje się pauzę jako zachętę wypowiedzenia się  samego klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top