skip to Main Content

Executive coaching

Rodzaj Coachingu biznesowego, gdzie klientem jest osoba z najwyższych szczebli zarządzania w organizacji, prezesi, członkowie zarządów oraz kluczowi menadżerowie. Zasady prowadzenia sesji są podobne jak w coachingu biznesowym z tą różnicą, że istnieje możliwość stosowania dodatkowych narzędzi. Często też od Executive coachów wymagane jest większe doświadczenie oraz znajomość specyficznego srodowiska i słownictwa, którym posługuje się wyższa kadra zarządzająca.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top