skip to Main Content

Europejska Nagroda Jakości EMCC

EQA jest niezależną nagrodą jakości przyznawaną dostawcom Coachingu i mentoringu. Jej uzyskanie świadczy o tym, że oferta lub kwalifikacje danego podmiotu spełniają surowe Standardy europejskie w danym obszarze działalności zawodowej. Nagroda ta cieszy się Uznaniem na całym świecie. Stanowi ona integralny i zasadniczy krok na drodze do budowania wiarygodności i utrwalania statusu coachingu i mentoringu.

Nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałego przygotowania oferty szkoleniowej spełniającej rygorystyczne normy jakości w zakresie:

– Z Wartości i Struktury szkolenia

– Koncepcji szkolenia

– Procesu i przebiegu szkolenia

– Doskonałego przygotowania trenerów

– Oparcia na dobrych praktykach

– Optymalnej równowagi między ćwiczeniem Umiejętności, refleksją, modelami coachingowymi i planowaniem

– Przejrzystymi procedurami oceny

– Procedurami zapewnienia jakości

Europejska Nagroda Jakości:
Wolna od wpływów dostawców coachingu i organizacji coachingowych
Przyznawana za wysoką jakość
Oparta na europejskich standardach jakości
Uznawana na całym świecie

Co daje nagroda EQA?

  • Uczestnikom szkoleń – pewność, że zawartość kursu stoi na wysokim poziomie jakościowym, jest użyteczna i cieszy się uznaniem rynku, na którym będą pracować.
  • Kupującym coaching – pewność, że program szkolenia coacha spełnia wymogi jakościowe.
  • Specjalistom HR i odpowiedzialnym za rozwój kadry – możliwość wyboru najlepszego programu rozwoju własnych menedżerów i liderów pod kątem Umiejętności coachingowych.

W Polsce prawo do posługiwania się logo nagrody mają dwie organizacje ICC (trenerzy akredytowani przez ICC)  i Norman Benett Academy.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top