skip to Main Content

Efektywność sesji

Kończąc sesję warto, aby zarówno Coach jak i klient zadali sobie pytanie dotyczące efektywności całego spotkania. Cześć kryteriów oceny będzie wspólna, część może być, a i najczęściej jest  odmienna. Głównym weryfikatorem jest postawiony na początku sesji cel. Poziom jego realizacji wyznacza w najprostszej postaci stopień efektywności sesji. Klient zrealizował cel, co znaczy, że sesja była efektywna.

Najczęściej jednak sytuacja (szczególnie w Coachingu holistycznym) jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w czasie sesji klient dokonuje odkryć i wglądów na swój temat, które stają się dużo ważniejsze niż sam cel. Mogą nawet być tylko pośrednio związane z samym Celem.  Owe Wglądy są związane z czymś więcej niż tylko realizacja celu na sesję, a dotyczą efektywności  klienta w długookresowej perspektywie lub w ogóle jakości życia. Jeżeli potraktujemy coaching jako pretekst tworzenia  środowiska, do pracy Coachee nad sobą, wtedy efekty sesji mogą być zaskakujące. Wszystko zależy oczywiście od tego na ile klient jest gotowy na zmianę, jaki poziom kompetencji reprezentuje coach jaki jest to etap całego  procesu coachingu (która sesja, z czym wiąże się  poziom zaufania i o Wartości) itp.

Z perspektywy coacha warto pamiętać, że coaching jest rozłożonym w czasie procesem. Dlatego w wielu przypadkach trudno jest dokonać oceny danej sesji zaraz po jej zakończeniu. Warto dać czas klientowi na wykonanie zadań, przemyślenie własnych odkryć z poprzedniej sesji. Błędem popełnianym przez wielu coachów rozpoczynających swoja karierę, jest zbyt pochopna ocena (najczęściej negatywna) swojej pracy zaraz po zakończeniu sesji. Dzieje się to najczęściej bez uświadomienia sobie konkretnych kryteriów ewaluacji („tak jakoś słabo poszło, ale dokładnie nie wiem skąd to wiem”). Dlatego po pierwsze warto świadomie sformułować Kryteria, a po drugie dać klientowi czas na przemyślenia.

Każdorazowo coach powinien zakończyć sesję pytaniem do klienta lub prośbą o pod Umowanie odkryć i wrażeń ze spotkania. Dopiero ta odpowiedź pozwala na wstępną ocenę własnej pracy coacha i postępów poczynionych przez klienta.

Patrz też: Ewaluacja efektów coachingu

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top