skip to Main Content

Coaching Transpersonalny

Coaching transpersonalny

Termin „transpersonalny” charakteryzuje coś co jest „ponadosobowe”, czyli wymiar duchowy, choć zarówno Coaching jak i terapia bazująca na tym modelu odnoszą się również do całej sfery osobowości.

Taki sposób postrzegania człowieka w psychologii zrodził się, kiedy Anthony Sutich i Abraham Maslow zauważyli, że ówczesna psychologia w niewielkim stopniu zajmuje się życiem duchowym. Chodzi o szeroko rozumianą transcendencję, czy też tzw. doświadczenia szczytowe (peak experiences) takie jak  objawienia mistyczne i religijne, zjednoczenie z Bogiem, czy też różnego rodzaju Stany transowe. Nie zawsze związane z jakąś konkretna religią. Podejście transpersonalne nie oddziela rozwoju osobistego od duchowego i traktuje je jako pewną całość. Możemy wyróżnić dwie drogi wyrażania duchowości. Pierwszy, zwany transcendentnym, opisuje świat jako nudny i niedoskonały, dlatego należy koncentrować się na szczytnych ideach. Drugi, zwany immanentnym koncentrują się na „właściwym” życiu, czyli takim, które jest etyczne i, zgodne z Wartościami

Praktycy tej dziedziny ostrzegają, że nie jest to tylko nakładka na „zwykły” coaching, ale niejako oddzielna wymagająca metoda, zatem do  jej wykorzystywania należy samemu iść drogą rozwoju, odkryć i zwiększania własnej świadomości.

Podejście transpersonalne zakłada, że wszelkie kryzysy i Problemy i załamania, których doświadcza człowiek kryją w sobie głębszy sens. Ważną kwestią jest odnalezienie tego co kryje się za tymi trudnymi momentami. Może to być pewna podpowiedź jaką drogę wybrać, jaką podjąć decyzję, lub też jaki należy wykonać kolejny krok.

Kluczowa dla terapii, a zarazem coachingu transpersonalnego jest koncepcja mówiąca, że będąc spójną całością i jednością każdy człowiek składa się niejako z wielu „osób”. Mogą być one związane z naszymi życiowymi rolami, cechami charakteru, skojarzeniami kulturowymi, rasowymi bądź społecznymi, formami psychologicznymi (rolą zwycięzcy czy ofiary), czy nawet stopniami naukowymi. Ważne jest, aby patrzeć na życie nie tylko przez pryzmat dominującej subosobowosći, ale postrzegać otaczającą nas rzeczywistość bardziej całościowo.

Podejście transpersonalne w coachingu  zostało spopularyzowane przez J.Whitmore. Model, na którym opiera się podejście transpersonalne w coachingu to stworzona przez dr Roberto Assagioli psychosynteza. Nurt  wywodzący się z psychoanalizy, ale uwzględniający wyższą naturę człowieka, w ramach którego badaniom poddaje się między innymi transpersonalne i transcendentalne aspekty duchowych, mistycznych i religijnych doświadczeń człowieka. Według Journal of Transpersonal Psychology psychologia transpersonalna „…zajmuje się badaniem najwyższego potencjału ludzkiego oraz rozpoznaniem, zrozumieniem i realizacją jednoczących, duchowych i transcendentnych Stanów świadomości”.

Coaching transpersonalny uwzględnia także rozwój duchowy jednostki, kładzie nacisk na twórczy potencjał znajdujący się w każdym Problem ie oraz pozwala na odkrycie najważniejszych życiowych celów. Daje możliwość Zachowania równowagi pomiędzy integracją psychologiczną, sukcesem w wymiarze materialnym, a duchowością i światem indywidualnych Wartości.

To podejście do coachingu bazuje w znacznej mierze na modelach psychologii transpersonalnej, czyli jest to raczej odejście od operacyjności i nacisku na wyniki w biznesie, a akcentowanie Wartości duchowych, albo innymi słowy dochodzenie do lepszych wyników w biznesie poprzez Wartości duchowe.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top