skip to Main Content

Coaching sportowy

Polega na współpracy zawodnika z Coachem. Jest pierwowzorem i inspiracją dla coachingu związanego z biznesem [patrz: „Tenis. Wewnętrzna gra”] Dotyczy poprawienia osiągnięć sportowych oraz wszystkiego co jest z tym związane, czyli może być skoncentrowany na rozwijaniu aspektów fizycznych, poprawieniu techniki, zwiększeniu motywacji, lub radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym podczas ważnych międzynarodowych zawodów.

W zależności od podejścia jakie reprezentuje Coach sportowy może to być albo czysty coaching, gdzie Cele wyznacza sam zawodnik, nie ma doradztwa, a coach może nie być ekspertem w danej dziedzinie, aż po spotkania zbliżone do mentoringu lub pracy z trenerem.

Coaching sportowy różni się od tradycyjnej pracy z psychologiem, ponieważ główną osią jest tu struktura sesji i narzędzia wykorzystywane w coachingu (nie stosujemy na przykład diagnozowania, które jest wykorzystywane w pracy z psychologiem sportu).

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top