skip to Main Content

Coaching – rodzaje

Istnieje wiele rodzajów Coachingu, w zależności od kryteriów jakie przyjmiemy do dokonania rozróżnień.

Główny podział dotyczy sposobu pracy coacha.

Mamy tu Coaching operacyjny (inne nazwy to behawioralny czy by Feedback), który pozwala tylko na dość szybką, ale równocześnie płytką zmianę na poziomie zachowań. Prowadzony jest najczęściej przez menedżerów, gdzie Coachee są ich podwładni (popularny w pracy z przedstawicielami handlowymi). Oraz coaching holistyczny, który pozwala na pracę (zmianę) na wielu głębszych poziomach, takich jak Wartości, Przekonania czy Tożsamość. Sama zmiana trwa zazwyczaj dłużej, ale jest bardziej trwała i obejmująca całego człowieka (stąd nazwa holistyczny)

Inny  podział  (tylko już coachingu holistycznego) dotyczy obszaru  nad którym chce pracować klient. Wyróżniamy tu Biznes coaching, który dotyczy głównie obszaru związanego z życiem zawodowym klienta, oraz Life coaching, który jest związany raczej z życiem osobistym.

W coachingu biznesowym możemy mieć do czynienia z wyższą kadrą menedżerską i wtedy taki sposób pracy nazywamy Executive coachingiem.

Kolejnym rozróżnieniem jest to czy klient jest indywidualny czy zbiorowy. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z Team coaching iem (lub coachingiem grupowym)

Dodatkowo w zależności o obszaru pracy możemy wyróżnić wiele typów coachingu, na przykład: sportowy, zdrowia, kariery itd.

Poniżej krótka charakterystyka głównych rodzajów coachingu:

Coaching biznesowy

Jest najbardziej popularnym rodzajem coachingu. Dotyczy pracowników firmy na wszystkich szczeblach, z wyłączeniem najwyższych szczebli zarządzania. Obejmuje najczęściej doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą, a w szczególności Umiejętności menedżerskich.

Executive coaching

Ma miejsce, kiedy klientem jest osoba z najwyższych szczebli zarządzania w organizacji Prezesi, członkowie zarządów oraz kluczowi menadżerowie. Celami biznesowymi może być na przykład polepszenie sposobu podejmowania decyzji lub doskonalenie kompetencji przywódczych.

Team coaching

Polega na wspieraniu w rozwoju i realizacji celów, grup i zespołów pracowniczych. Jest to w większości przypadków rodzaj coachingu „on the job”, czyli w rzeczywistym czasie pracy danego zespołu. Najczęściej dotyczy obszaru pracy zespołowej.

Executive Team coaching

Jest to coaching zespołowy wyższej kadry zarządzającej. Pozwala na zwiększenie współpracy i synergii działania na najwyższym szczeblu zarządzania w organizacji.

Coaching życiowy (life coaching)

Klientem może być tutaj każda osoba pragnąca dokonać zmian w życiu, poradzić sobie z Problemem, lub po prostu się rozwijać. W związku z tym, że zleceniodawcą jest tutaj sam klient, a nie jego firma, treścią takich spotkań rzadziej bywa praca, a częściej życie osobiste, choć nie jest wykluczone zajmowanie się również obszarem związanym z życiem zawodowym klienta.

Coaching sportowy
Jest pierwowzorem i inspiracją dla coachingu związanego z biznesem. Dotyczy poprawienia osiągnięć sportowych. Może być skoncentrowany na rozwijaniu aspektów fizycznych, poprawieniu techniki, lub radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym podczas ważnych międzynarodowych zawodów.

Jeden Coach może prowadzić  kilka rodzajach coachingu, choć w związku z nieco inną specyfika każdego z typów coachingu wymagane są nieco inne narzędzia, wiedza i sposób podejścia do klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top