skip to Main Content

Coaching Review – pismo naukowe

Pismo naukowe wydawane przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Pojawiało się  w latach 2010/11 najpierw jako kwartalnik, a w późniejszym czasie już jako rocznik. Dotychczas opublikowano trzy numery Coaching Review. Głównym założeniem tworzenia wydawnictwa tego typu, jest popularyzacja wiedzy na temat coachingu, oraz weryfikowania  najlepszych praktyk zarówno z obszaru coachingu jak i mentoringu.

Dużą uwagę wydawcy zwracali na naukowy charakter czasopisma. W pisanie artykułów zaangażowany był specjalnie do tego powołany zespół badawczy reprezentujący różne podejścia do coachingu, a składający się głównie z osób, które łączyły praktykę coachingową z wiedzą akademicką. Ważnym elementem było także upowszechnianie Standardów etycznych w oparciu o popularne kodeksy etyczne międzynarodowych stowarzyszeń coachingu i mentoringu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top