skip to Main Content

Coaching menadżerski

Jest to rodzaj Coachingu charakteryzujący się tym, że w roli coacha występuje przełożony klienta. Niezwykle trudno jest podać dokładną charakterystykę takiego procesu, ponieważ w zależności od potrzeb i oczekiwań, co do efektów, przyjmuje on różny kształt. Może być zarówno pełnym procesem holistycznym (7 do 9 pełnowymiarowych sesji z wglądami zadaniami etc.) narzędziową sesją operacyjną jak i zwykłą rozmową z wykorzyStaniem interwencji coachingowych. W tej ostatniej sytuacji bardziej zgodne z rzeczywistością będzie nazwanie takiej formy pracy zarządzeniem z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Oprócz wielu bezdyskusyjnych zalet takiego zaangażowania menadżerów, jak chociażby:

– lepsze poznanie podwładnych

– wsparcie w rozwoju przez bezpośredniego przełożonego

– większy wpływ na członków zespołu

– budowanie głębszych relacji, co często ma duży wpływ na sytuację w zespole

możemy wymienić kilka istotnych wad, szczególnie w przypadku poprowadzenia takich sesji w formie pełnego procesu holistycznego, są to:

– kłopoty z zachowaniem poufności (wynikające z trudności z oddzielenia tego co zostało powiedziane na sesji od pozostałych dostępnych informacji)

– możliwe trudności z otworzeniem się Coachee i pełnym Zaufaniem, ponieważ to właśnie przełożony, który teraz jest coachem będzie decydował o awansie i premiach

– duża ilość czasu, który zabiera przeprowadzenie sesji, szczególnie, kiedy w procesie coachingu zostaje zaangażowanych kilku podwładnych

– odmienna percepcja tych samych zdarzeń, co może wpływać na niepotrzebną dyskusję co do zaistniałych faktów

– brak możliwości poruszania niektórych tematów w czasie sesji

Patrz także:

Coaching operacyjny

Coaching holistyczny

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top