skip to Main Content

Coaching definicja

Istnieje wiele różnych definicji Coachingu. Praktycznie wszystkie posiadają kilka wspólnych punktów:

  1. Proces – składa się z kilku spotkań w pewnych odstępach czasowych
  2. Relacje– opiera się na zaufaniu i o Wartości
  3. Struktura – proces jaki i sama sesja składa się z pewnych stałych elementów
  4. Doświadczenie w branży klienta – Coach nie musi mieć takiego doświadczenia
  5. Obszar pracy – może dotyczyć całego życia klienta (szczególnie w coachingu holistycznym)
  6. Brak doradztwa – to klient sam odkrywa najlepsze dla siebie rozwiązania

W związku z tym coaching możemy zdefiniować jako:

Wieloetapowym procesem rozwoju, np. doskonalenia kompetencji zawodowych lub osobistych w obszarze, który chce rozwijać sam klient. Polega na wzmacnianiu klienta, tak aby mógł zyskać większą samoświadomość a także przejąć większą Odpowiedzialność za dany obszar życia i samodzielnie dokonać planowanych  zmian. Coaching wspiera klientów w stawaniu się tym, kim chcą być. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Najprostszą, ale wiele mówiąca definicja jest autorstwa Merylin Atkonson:

Coaching to transformująca  rozmowa.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top