skip to Main Content

Coach wewnętrzny

Osoba pełniąca rolę Coach, która jest zatrudniona na etacie w danej organizacji. Coach wewnętrzny może wykonywać swoją pracę jako dodatkowy obowiązek (kiedy na co dzień jest pracownikiem działu HR lub trenerem) lub też jako 100% swojej aktywności zawodowej.

W ostatnich kilku latach ilość coachów wewnętrznych systematycznie się zwiększa. Jest to związane z oszczędnością jaką daje zatrudnienie takiego pracownika na etacie, zamiast, rekrutować każdorazowo osoby na zewnątrz organizacji. Kolejnym plusem jest to, że taki coach doskonale zna specyfikę pracy w danej organizacji i dzięki temu jest mu łatwiej (choć nie jest to regułą) prowadzić sesje.

Ograniczenia w pracy coacha wewnętrznego związane są z szybszą możliwością wypalenia zawodowego oraz z możliwymi kłopotami z odróżnieniem informacji poufnych od ogólnie dostępnych, oraz oddzieleniem tego, która informacja pochodzi od którego klienta. Może to się wiązać w takim przypadku nieświadomego przekazywania informacji, czyli i z brakiem poszanowania reguły poufności.

Szczególnie trudno może być pełnić rolę coacha wewnętrznego (stosując metody coachingu holistycznego)  przełożonym dla swoich podwładnych.  Właśnie z powodu trudności w rozdzieleniu informacji poufnych od ogólno dostępnych. Dodatkowo podwładni mogą zachowywać dyStans (którego konsekwencją będzie mniejsze Zaufanie)  z powodu zależności służbowej ze swoim przełożonym.

Najkorzystniejsza sytuacja występuje w dużych organizacjach kiedy mamy do czynienia z kilkoma coachami  wewnętrznym na pełny etat  ponieważ:

  1. Coach nie zna wcześniej swojego klienta
  2. Zna specyfikę branży
  3. Zna specyfikę organizacji
  4. Nie występuje zależność służbowa
  5. Może uczestniczyć w procesie wyboru coacha (dokładnie tak, jak to mam miejsce w sytuacji zatrudniania coacha zewnętrznego)
  6. Proces kontraktowania coachingu przebiega zgodnie ze sztuką (ustalenie celów z działem HR, Sponsorem itd., oraz weryfikacja efektów po całym cyklu spotkań)

Dosyć często spotyka się sytuację kiedy coachowie wewnętrzni prowadzą sesje z pracownikami tylko do pewnego poziomu zarządzania. Natomiast Executive coachingi prowadzone są już przez coachów zewnętrznych wybieranych przez samego klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top