skip to Main Content

Championing

Element postawy Coacha przejawiający się w interwencjach, zadawanych pytaniach oraz zachowaniu pokazujący wiarę w to, że klient jest w Stanie osiągnąć sukces. Wiara coacha  jest  czasami silniejsza niż samego  klienta.

Aby championing mógł pojawić się w trakcie procesu coachingu Coach powinien zadbać o precyzyjnie wyznaczenie celów przez klienta, zgodnie z Kryteriami. Zwiększa to prawdopodobieństwo określania wyników coachingu w sposób realny.

Patrz także; wiara w klienta

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top