skip to Main Content

Cel zadaniowy (A performance goal)

Jest sprowadzeniem celu końcowego do poziomu wpływu przez klienta (nazewnictwo J.Whitmore). Taki rodzaj celu  określa plan działań, które klient powinien podjąć aby osiągnąć zamierzony rezultat w dalszej perspektywie  czasowej. Tak jak cel końcowy ma za zadanie potęgować motywację, tak zadaniowy określa poszczególne kroki podejmowane przez klienta.

Przykłady celów zadaniowych:

Wizytacja 30 punktów sprzedaży  w ciągu tygodnia

Uzyskanie wagi 75 kilogramów w ciągu trzech miesięcy

Pokonanie dyStansu  jednego kilometra w czasie 4, 5 minuty

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top