skip to Main Content

Cel domyślny

Określamy tak niedoprecyzowany cel w czasie sesji Coachingowej. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy Coach ma poczucie, wydaje mu się, że rozumie oczekiwania klienta i rezygnuje z dalszego konkretyzowania kryteriów celu. W konsekwencji okazuje się, że klient miał na myśli zupełnie cos innego niż wydawało się coachowi. Taka sytuacja niesie zagrożenie związane z brakiem realizacji celu klienta. Oczywiście domysły coacha mogą być trafne, jednak zdaje się wtedy na łut szczęścia. Jednakże, jeżeli możliwe jest bazowanie na Kryteriach racjonalnych, a nie na przypadku i domysłach, warto wybierać tą pierwsi opcję.

Przyczyną często jest nieuwaga coacha lub brak wyszkolenia. Czasami jest to duży kłopot klienta z nazwaniem końcowego wyniku sesji i wtedy wielu coachów decyduje się pracować na celu domyślnym mając świadomość związanego z tym ryzyka.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top