skip to Main Content

Burza mózgów

Jest to narzędzie wykorzystywane w niektórych szkołach Coachingu. Burza mózgów jako taka, to metoda na generowanie koncepcji w grupie ludzi w krótkim czasie. Sprawdza się najlepiej  w odniesieniu do prostych, lecz otwartych Problem ów, które potrzebują kreatywnych rozwiązań. Opiera się na zasadzie wstrzymanej oceny, czy jak to wyraził jej twórca, Alex Osborn, na zasadzie zawieszonego osądu. Podstawą jest celowy wpływ na proces myślenia. Inaczej mówiąc, jednostka ma raz zwracać się do swego umysłu oceniającego, a raz do umysłu twórczego, zamiast próbować jednocześnie myśleć zarówno krytycznie, jak i z wyobraźnią.

W coachingu wykorz Stanie tego narzędzia może wiązać się z ryzykiem przekroczenia granicy doradzania klientowi przez coacha, lub postrzegania nowych pomysłów coacha jako doradzanie  [więcej: Porady w coachingu ] i częściowego przejęcia odpowiedzialności, a tym samym osłabienia woli i wpływu klienta na sytuację. Stosując burzę mózgów w czasie sesji zarówno Coach jak i klient generują pomysły. Głównym Celem wykorzystania BM w coachingu jest inspirowanie klienta i zachęcenie do jeszcze większej kreatywności, dlatego wypowiedzi coacha są traktowane jako niezobowiązujące propozycje. Główny ciężar wymyślania nowych rozwiązań powinien spoczywać na samym klniecie. Ważna jest forma wypowiedzi coacha, która powinna przyjąć formę np.: „Są osoby, które robią to w taki sposób, inne w taki, a jeszcze inni tak, a jakie byłoby dla ciebie najlepsze wyjście?”

W trakcie tego fragmentu sesji, który nie powinien zabrać więcej niż 10 minut coach zapisuje pomysły, tak aby w kolejnej części sesji mogły zostać zweryfikowane przez klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top