skip to Main Content

Backtraking

Jest to umiejętność polegająca na  pod Umowaniu sytuacji klienta z akcentem na kluczowe punkty wypowiedzi klienta, najlepiej w pewnej chronologicznej kolejności. Ważne jest aby w czasie stosowania backtraking’u Coach wykorzystywał sposób mówienia, elementy mowy ciała i kluczowe słowa klienta. Dzięki temu Coach ma  możliwość zbudowania głębszej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.

Warto rozróżnić backtraking od parafrazy (która jest definiowana na różne sposoby), w której wykorzystujemy własne słowa do opisu zrozumienia wypowiedzi drugiej osoby. Pojawia się wtedy zagrożenie błędnego rozumienia klienta związane z różnymi znaczeniami nadawanymi tym samym słowom przez różne osoby.

Backtraking jest ważnym narzędziem przy poznawaniu percepcji rzeczywistości klienta.

Służy także do

–        Podsumowań

–        Budowania relacji

–        Okazywaniu że klient jest uważnie słuchany

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top