skip to Main Content

Artykulacja

Polega na opisaniu aktualnego Stanu klienta postrzeganego przez Coacha. Metaforycznie można powiedzieć, że jest rodzajem lustra, ponieważ Coach stara się pokazać klientowi sytuacje w jakiej się znalazł, do jakiej sam doprowadził. Czasami ten fragment sesji wywołuje emocje, w związku z tym coach powinien zwrócić baczną uwagę na unikanie ocen i nadmiernych interpretacji. Artykulację lingwistycznie konstruujemy w taki sposób aby zawierała głównie fakty i ich wzajemne relacje.

Artykulacja nie jest parafrazą, ponieważ Parafraza dotyczy poziomu zrozumienia wypowiedzi a nie ogólnej sytuacji klienta. Nie jest też Feedbackiem, ponieważ feedbacku dotyczy obserwowalnych zachowań klienta a nie tego jaka jest jego ogólna sytuacja.

Artykulacja może służyć zarówno do opisu sytuacji czy stanu z którego klient jest  zadowolony jak i takiego który chce zmienić, ponieważ odczuwa duży poziom dyskomfortu, a może nawet cierpienia.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top