skip to Main Content

Art coaching

Specjalizacja Coachingowa gdzie klientami są osoby ze środowiska twórców i artystów. Sposób prowadzenia takich sesji najczęściej niewiele odbiega od tradycyjnego coachingu holistycznego.  Wymagana jest tylko pewna znajomość sposobu pracy twórców i środowiska artystycznego

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top