skip to Main Content

Analiza pola sił

Metoda doskonalenia jakości pozwalająca na szeroką ocenę zaistniałego Problem u, opracowana przez Kurta Lewina, a zaadoptowana z powodzeniem do Coachingu.

Założenia leżące u podstaw APS są związane z koncepcją mówiącą, że Stan równowagi w której aktualnie znajduje się Coachee wynika z wpływu wielu „sił” działających w przeciwnych kierunkach, a w konsekwencji powodujących utrzymanie status quo. Aby zmiana mogła zostać dokonana, potrzebna jest identyfikacja poszczególnych czynników i mocy ich wpływu na pożądaną zmianę, lub też, zaplanowany cel.

Dokładna analiza, zobrazowanie oraz  nazwanie konkretnych czynników może spowodować efekt w postaci większej świadomości, co do  przyczyn braku pożądanych zmian. Klient może także podjąć decyzję o rozpoczęciu działań w celu zwiększenia „nacisku sił” prowadzących do zmiany. Lub też „zmniejszeniu siły” hamującej i automatycznie wprowadzeniu pożądanych zmian. Może także dodać jakiś czynnik pozwalający na zwiększenie „sumy sił” sprzyjających realizacji celu, czy też zmiany.

Analizę pola najlepiej wykonać posługując się prostym schematem ukazującym aktualną sytuację klienta w danym obszarze (linia pozioma). Długość i kierunek strzałek, świadczy zazwyczaj o mocy oddziaływania (w niektórych przypadkach wpisuje się także wartość liczbową oznaczaną znakiem + lub -).

Przykładowy schemat analizy pola sił poniżej:

 

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top