skip to Main Content

Akredytacja

Termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym organizacja profesjonalna wydaje formalne oświadczenie, że inne organizacje lub osoby mają kompetencje potrzebne do wykonywania określonych zadań.

Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju Coachingu.  W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha, każdy może obwołać się coachem, niezależnie od posiadanej wiedzy , Umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego posiadanie akredytacji po pierwsze, wyróżnia akredytowaną osobę czy firmę spośród wielu innych a po drugie, daje firmom i osobom poszukującym coacha, Superwizora czy  drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie Standardy.

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, Coach superwizor, program edukacyjny coacha, szkoła coachingu, by wytyczyć ścieżkę do rejestracji zawodu coacha.

Więcej informacji na: www.izbacoachingu.com/

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top