skip to Main Content

ABCDE metoda

Narzędzie polegające na natychmiastowej wymianie zdań stosowana w sytuacji kiedy klient dostrzega u siebie pesymistyczne myśli, w jakiś sposób kolidujące z myśleniem o realizacji celu. Efektem stosowania narzędzia może być także zakwestionowanie, a w konsekwencji także Zmiana przekonań ograniczających.

Nazwa pochodzi od angielskich słów: adversity, beliefs, coansequences, disputing, energizing.

Jest to szybka reakcja na wątpliwości jakie sie pojawiają. Procedura wykonujemy w pięciu etapach, zgodnie ze słowami Stanowiącymi rozwinięcie akronimu wykorzystanego  w nazwie:

A Adversity (Pessimistic Assessment) – Pojawia się myśl o przeciwnościach, negatywna ocean sytuacji

B – Beliefs – klient rozpoznaje automatyczne Przekonania pojawiające się za pierwszą myślą

C – Consequences – klient szuka negatywnych konsekwencji wynikających z aktualnego sposobu myślenia

D – Disputing your routine beliefs – kwestionowanie rutynowych przekonań, które może polegać na zmianie sposobu myślenia, poprzez spojrzenie z innej perspektywy, Przeramowanie , znalezienie zasobów itp.

E – Energizing – wzmocnienie efektu zmiany sposobu myślenia, oraz nowego Przekonania

Metodę ABCDE Coach także może wykorzystać jako zadanie rozwojowe.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top