REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Wartości – hierarchia

Odkrywając swoje Wartości w czasie sesji Coachingowych klient może je uporządkować w formie hierarchicznej, która nadaje pewnym Wartością większa wagę niż innym. Każdy człowiek może mieć nieco odmienną hierarchę, mimo ewidentnych podobieństw charakteryzujących osoby żyjące w tym samym kręgu kulturowym, kraju lub środowisku. Każdy człowiek kieruje się w życiu wartościami, tyle, że w różny sposób je definiuje i może odmiennie je realizować, a często nie uświadamia sobie w jaki sposób nieświadomie hierarchizuje swoje wartości.   Uporządkowanie swoich wartości jest często czynnikiem wpływającym na większą świadomość mechanizmów działania, odczuwanych emocji i motywacji.

W hierarchii wartości, często zdarza się tak, że wartość, która znajduje się na pierwszym miejscu jest tą do której klient aktualnie  dąży, która w pełni nie jest realizowana. Przykładem może być praca. W sytuacji, kiedy Coachee traci zatrudnienie, staje się ona kluczowa w sposobie myślenia na temat swoich wartości.

Z punktu widzenia procesu coachingu dużo bardziej użyteczne jest porządkowanie wartości w formie heterarchii.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook