REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Coaching behawioralny

Jest to jedna z pierwszych (biorąc pod uwagę chronologię) i prostszych form prowadzenia Coachingu, ale równocześnie odpowiednio wykorz Stana, staje się skutecznym narzędziem wspierającym zarządzanie. Można bowiem powiedzieć, że jest to głównie Coaching menadżerski, prowadzony przez przełożonego z podwładnymi.

Taki sposób prowadzenia sesji najczęściej opiera się na wykorzystaniu stworzonego w latach 80 ubiegłego stulecia przez Grahama Aleksandra modelu GROW. Schemat, który jest dość łatwy do praktycznego opanowania i nie zakłada uczestnictwa w długich szkoleniach certyfikacyjnych lub wcześniejszego przygotowania psychologicznego.

Prowadzenie coachingu behawioralnego jest często ważnym krokiem przy wdrażaniu  coachingowego modelu zarządzania, ponieważ pozwala na pobudzanie większej odpowiedzialności u Coachee , oraz na zwiększenie świadomości dotyczącej indywidualnego sposobu funkcjonowania. Zarówno w obszarze rezultatów zgodnych z oczekiwaniami jak i tych gdzie niezbędna jest pewna korekta.

Taki rodzaj prowadzenia sesji nie musi być związany z spotykaniem się cyklicznym z coachee, choć wybór opcji kilku spotkań najczęściej daje lepsze efekty.

Coaching behawioralny możemy przeciwstawić holistycznemu, gdzie większą wagę przykłada się do głębszych mechanizmów ułatwiających lub uniemożliwiających zmianę Przekonania, Wartości, Nawyki, korzyści wtórne itp.)

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook