REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Relacje interpersonalne

Są kluczowym elementem procesu Coachingu. Od poziomu relacji interpersonalnych zależy zarówno to czy klient podejmie współpracę z danym coachem jak i to jaki będzie przebieg spotkań, a także do pewnego stopnia efektywność procesu. Są ważne również dlatego iż wpływają na Zaufanie klienta do coacha i całego procesu. Pomagają się otworzyć i poruszać tematy kluczowe, mówić otwarcie prawdę dawać informacje zwrotne.

To Coach jako osoba z założenia bardziej elastyczna może mieć większy wpływ na kształtowanie się dobrych relacji, a klient raczej koncentruje się na sobie dokonując pożądanych i planowanych zmian. Jednakże na jakość relacji ma wpływ zarówno coach i sam klient. Jest to rodzaj pętli systemowej. Czasami zdarza się, że relacje ulegają wahaniom. Kiedy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu relacji warto, aby coach z Stanowił się jaki może być tego przyczyna. Możliwe są różne opcje, np. coach błędnie zinterpretował komunikaty klienta, który bardziej koncentruje się na sobie niż na coachu, coach uraził jakimś pytaniem klienta, coach popełnił błąd w trakcie sesji, dotyczący na przykład kierunku pytań w sesji. Niezależnie od powodów warto aby coach, jeżeli uzna taką interwencję za potrzebną oczyścił (clearing na poziomie relacji) relacje z klientem i w miarę swoich możliwości wpłynął na polepszenie kontaktu.

Coaching jest ze swej definicji dynamiczny, dlatego możliwe są zmiany celów i oczekiwań klienta w trakcie pracy z coachem. Wynika to faktu kolejnych odkryć, wglądów i uświadamiania sobie reguł rządzących zachowaniem i myśleniem. Dlatego ważniejsze niż konkretne narzędzia wydaje się być często podążanie za klientem i Budowanie relacji.a

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook