REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Cel na sesję

Jest to wynik lub opis Stanu jaki klient chce osiągnąć pod koniec sesji. Taki cel spełnia wszystkie Kryteria celu Coachignowego i ma zostać osiągnięty przez klienta pod koniec sesji. Jest to jedno z kryteriów po których można poznać Efektywność sesji, ale nie jedyne. Często sesja w której nie został doprecyzowany cel zamienia się w pogawędkę, lub Coach realizuje własny cel, albo Cel domyślny .

Precyzowanie celu na sesję jest elementem, który wymaga od coacha wiele uwagi i pewnego poziomu zaawansowania narzędziowego. Ważne jest, aby cel na sesję był zbieżny z Celem na proces i celami długookresowymi (choć w wyjątkowych przypadkach istnieją odstępstwa od tej reguły), to znaczy, żeby realizacja celu na sesję przybliżała klienta do celów  w dłużej perspektywie czasowej .

W coachingu unikamy ustalania celów na kolejne sesje na początku procesu, choć wielu coachów może mieć taką pokusę. Wynika to z tego, że ani coach ani klient nie są w stanie przewidzieć tempa zmian klienta. W związku z tym, cel zaplanowany na sesję piątą (gdyby ktoś wcześniej go ustalił) może być nieaktualny (zrealizowany) dużo wcześniej. Takie planowanie, chociażby z  tego powodu nie mam sensu.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook