REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Cel końcowy (An end goal)

Według J.Whitmore jest to cel ostateczny, czyli stawiany jako możliwy do zrealizowania w długiej perspektywie czasowej. Taki rodzaj wyniku, jest charakteryzowany jako coś poza całkowita kontrolą Coachee, czyli coś na co nie ma w pełni wpływu, na przykład zostać powołanym na jakieś konkretne Stanowisko, zdobyć mistrzostwo regionu itp.  Dlatego Cele końcowe mogą być trudne do realizacji z powodu zbyt dużego wpływu otoczenia. Aby klient mógł zrealizować Cele końcowe powinien wyznaczyć sobie cele zdaniowe.

Główną funkcją celu końcowego jest dostarczanie motywacji klientowi. Mimo, iż nie ma całkowitej kontroli nad jego realizacją, jest to najczęściej element dostarczający inspiracji. Dużo skuteczniej działa wizualizacja rezultatu jako efektu końcowego niż mozolnego wykonywania zadań.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook