REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Zmiana stanu

To proces wpływania na to w jakim Stanie znajduje się Coachee. Każdy człowiek jest podatny na to co słyszy od interlokutora. Szczególnie dotyczy to klienta w czasie sesji, ponieważ w związku z kontraktem jaki zawarł jest w sytuacji większej o Wartości relacyjnej i większej wrażliwości na to co słyszy. Oczywiście, jeśli Coachee podejmie świadomą lub nieświadomą lub decyzję o pozostaniu w aktualnym stanie Coach nie będzie miał możliwości większego wpływu. Sytuacje w których coach powinien rozważyć wykorzystanie swojego oddziaływania na klienta związane są zaobserwowaniem u klienta sygnałów bezzasobnego stanu, który nie sprzyja kreatywnemu myśleniu, tak użytecznemu w trakcie sesji coachingowej. Jako Stan bezzasobny rozumiemy tu każdy rodzaj samopoczucia, który znacznie utrudnia lub uniemożliwia aktywne uczestnictwo w sesji coachingowej.

Zmiana stanu jest możliwa na kilka sposobów. Dwa z nich są najczęściej stosowane. Pierwszy polega na takim pokierowaniu uwagą (myśli)  klienta, aby odzyskał dostęp do zasobnego myślenia, a w konsekwencji do drzemiącej w nim kreatywności. Drugi natomiast związany jest z aktywnością fizyczną. Bardzo często ruch wpływa na zmianę sposobu myślenia. Jest więc użyteczny do zmiany stanu podczas sesji.  Już nieznaczna aktywność fizyczna w czasie sesji może sprzyjać zmianie stanu. Jest to na przykład podejście do okna, przysiad, skłon itp.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook