REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Raport z przebiegu procesu

Pisemny raport jako pod Umowanie przebiegu sesji lub poziomu realizacji celów Coachingowych jest praktyką stosowaną na rynku usług coachingowych, ale tylko w pewnych szczególnych sytuacjach.  Ze strony organizacji, która opłaca Proces coachingu dla swoich pracowników oczekiwanie pisemnego sprawozdania jest działaniem zupełnie  naturalnym i zrozumiałym. Jest to związane z potrzebą gromadzenia dowodów na przeprowadzenie procesu coachingu w firmie, jego skuteczność, poziom zmiany pracownika, efektywności działań itp.

Ze strony coacha zaś naturalnym procesem powinno być  staranne zachowanie jak największej poufności.  A pisemny raport może niestety czasami prowadzić do pogwałcenia tej zasady. Dlatego idealną sytuacją jest taka, kiedy żaden pisemny sposób relacjonowania przebiegu coachingu nie mam miejsca. Jednakże czasami zleceniodawca Stanowczo oczekuje jednak jakiejś formy podsumowania. W związku z tym, przygotowanie pisemnego raportu po zakończeniu procesu coachingu jest możliwe przy zachowaniu kilku ważnych zasad:

  • Poszanowanie zasady poufności
  • Akceptacja przez klienta Coachee ) treści raportu
  • Uprzedzenie klienta na początku procesu, że Coach zobowiązał się do napisania raportu
  • Nie ujawnianie treści przebiegu sesji , a jedynie odniesienie się do rezultatów
  • Brak jakiegokolwiek Wartościowania i ocen klienta, jego Zachowania, sposobu myślenia itd.
  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook