REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Artykulacja

Polega na opisaniu aktualnego Stanu klienta postrzeganego przez Coacha. Metaforycznie można powiedzieć, że jest rodzajem lustra, ponieważ Coach stara się pokazać klientowi sytuacje w jakiej się znalazł, do jakiej sam doprowadził. Czasami ten fragment sesji wywołuje emocje, w związku z tym coach powinien zwrócić baczną uwagę na unikanie ocen i nadmiernych interpretacji. Artykulację lingwistycznie konstruujemy w taki sposób aby zawierała głównie fakty i ich wzajemne relacje.

Artykulacja nie jest parafrazą, ponieważ Parafraza dotyczy poziomu zrozumienia wypowiedzi a nie ogólnej sytuacji klienta. Nie jest też Feedbackiem, ponieważ feedbacku dotyczy obserwowalnych zachowań klienta a nie tego jaka jest jego ogólna sytuacja.

Artykulacja może służyć zarówno do opisu sytuacji czy stanu z którego klient jest  zadowolony jak i takiego który chce zmienić, ponieważ odczuwa duży poziom dyskomfortu, a może nawet cierpienia.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook