REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Zachowania

Patrz: Poziomy neurologiczne

Kluczowy element w procesie Coachingu w kontekście stawiania celów, określania kryteriów ich realizacji , oraz rejestrowania obserwowalnej zmiany. Definiowanie zmiany w kontekście opisywanych zachowań jest niezwykle użyteczne ponieważ są one obserwowalnym aspektem ludzkiej aktywności – mogą być obiektywne w kontekście zachodzącej zmiany.  Zachowania są często rozpatrywane w kontekście poziomów neurologicznych. Opisuje to co można zaobserwować to co widoczne w funkcjonowaniu człowieka. Można metaforycznie opisać zachowania jako to co widzi oko kamery. Przykłady: podniesienie ręki, krok, uśmiech itp.

Pytając o zachowania zadajemy pytania: Co?

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook