REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Spójność

Możemy ją określać  na wielu poziomach, w najpopularniejszym znaczeniu chodzi o tożsame komunikaty werbalne, na poziomie komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Spójność w komunikatach klienta najczęściej świadczy o wewnętrznej zgodzie. Zgoda może dotyczyć podjętej decyzji, zaplanowanych działań, dookreślenia celu itd. Wyraźny brak spójności (lub systematycznie pojawiający się w danym obszarze tematycznym) może być informacja dla Coacha, że warto tę kwestię poruszyć w czasie sesji.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook