REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

ROI w coachingu

ROI w Coachingu

Jest to skrót od angielskiego pojęcia z dziedziny ekonomii return on investment czyli zwrot z inwestycji.  Jest to wskaźnik rentowności coachingu  stosowany w celu zmierzenia efektywności przebiegu całego procesu.

Sposób obliczania wskaźnika w coachingu różni się nieco od najpopularniejszego wzoru ROI używanego w ekonomii. Różnice polegają przede wszystkim na dużo mniejszej precyzji dostarczanych danych, które podstawiamy do wzoru. Wynika to z faktu nieprzewidywalności siły z jaką zewnętrzne czynniki mogą wpływać na zmianę u klienta w trakcie trwania procesu coachingu.


 

Gdzie FKzC to finansowe korzyści z coachingu, czyli wzrost przychodów, korzyści z pracy zespołowej, nowi klienci, mniejsza ilość dni na zwolnieniach, mniejsza ilość reklamacji i skarg od klientów zewnętrznych itd.

KC to koszt coachingu czyli wynagrodzenie coacha, płatny czas klienta, który poświęcił na prace z coachem, koszty podróży, administracja i inne koszty

Kluczowe jest szacunkowe, a więc mało precyzyjne, określenie wpływu coachingu na wartość FKzC uwzględnianą we wzorze. Na przykład, jaki jest wpływ procentowy efektu coachingu na wzrost sprzedaży w zespole, którym zarządza Klient coachingu ? W związku z trudnością oszacowywania Wartości tych danych wynik ROI w coachingu może być wiarygodny tylko do pewnego stopnia.

Podobny sposób obliczania i obarczony podobnymi nieścisłościami możemy zastosować do mierzenia efektywności na przykład szkoleń.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook