REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Metamodel

Sposób postrzegania rzeczywistości przez jednostkę jest zindywidualizowany, w związku z tym myśli generowane jako efekt obserwacji otoczenia są skomplikowane i często chaotyczne, więc aby móc komunikować się z innymi dokonujemy pewnych zabiegów na poziomie języka:

Podajemy uproszczoną wersję –  zniekształcając znaczenia

Wybi Ramy tylko niektóre informacje – pozostałe są  usuwane

Dokonujemy generalizacji – pomijamy wyjątki

W Coachingu zdolność do precyzyjnego używania języka jest podstawą profesjonalnej komunikacji. Głównym narzędziem komunikacyjnym są pytania, które, pozwalają na:

- zbieranie informacji

- rozjaśnianie pewnych znaczeń

- rozpoznawanie ograniczeń

- rozpoznawanie możliwości

- odnajdywanie zasobów

Metamodel jest to, w dużym uproszczeniu, sposób zadawania pytań, których Celem jest odwrócenie i rozwikłanie dokonanych w wypowiedziach Coachee usunięć, zniekształceń i generalizacji. Jest to związane z tym, że ludzie dzięki selektywnemu postrzeganiu rzeczywistości  tworzą własne modele  świata Mapy mentalne).  By dowiedzieć się jaki jest sens wypowiadanych słów Coach zadaje odpowiednie pytania, które pozwalają klientowi na dotarcie do prawdziwych znaczeń własnych wypowiedzi.

Podstawowe wzorce modelu zostały omówione w oddzielnych hasłach.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook